Komunikacja w zarządzaniu

Wspominałam już o  budowie lojalnego i zaangażowanego Zespołu Pracowników. Stwierdziliśmy, iż każdy Przedsiębiorca może taki Zespół stworzyć, jednak warto podkreślić, że jest to proces obejmujący wszystkich pracowników od Prezesa począwszy.  A słowo „proces” oznacza konieczność sprawnej komunikacji.

„Firma jest kulturą, grupą ludzi zebranych wokół wspólnych wartości i przekonań. Tym, co spaja firmę nie są jej produkty, a o jej sile nie decyduje jej wielkość, lecz kultura, czyli silne poczucie wartości i przekonań podzielanych przez wszystkich członków firmy na każdym szczeblu hierarchii.”

To zdanie bardzo często i dosadnie będzie podkreślane na moich szkoleniach. Doświadczenie zawodowe, które nabyłam – poparte wieloma międzynarodowymi badaniami (zupełnie od siebie niezależnymi) nakłania do budowania modelu zarządczego i komunikacji poprzez empatię.

W zespołach ukierunkowanych „na człowieka” widać zdecydowanie dużo lepsze i trwalsze efekty pracy. Samo określenie celów, znajomość targetu oraz konieczność osiągnięcia określonych wskaźników nie wystarczy. Określenie potencjału Zespołu, oczekiwań w kwestii jego budowania bezpośrednio przekłada się na osiąganie celów.

Przykład?

Celem jednego ze żłobków jest pozyskanie i utrzymanie większej liczby klientów. Natomiast wartościami, jakie podają pracownicy zespołu są: dawanie radości, troska o bezpieczeństwo dzieci, szacunek do siebie nawzajem, potrzeba wzajemnej kooperacji (tu: „konflikty rozwiązujemy od razu”), to wyłania się fantastyczne pole do współpracy. Wartości te należy pokazać klientowi (w tym przypadku rodzicowi), aby wiedział, że praca zespołu jest jego naturalną umiejętnością.

Aby wykorzystać potencjał Zespołu warto określić, co jest ważne dla każdego Pracownika osobno.

  • Co jest wartością nadrzędną i jak przekłada się to na pracę w zespole?
  • Co jest nieakceptowalne i jak wpływa to na pracę zespołową?
  • Z czego pracownik potrafi zrezygnować (budowanie kompromisu) i jak rzutuje to na pracę zespołu?

Warto zdawać sobie sprawę, iż budowanie zespołu to długi proces, który wymaga dużo cierpliwości, empatii i profesjonalizmu. Zespół stanowią ludzie, więc należy wypracować w nich działanie ku wspólnemu celu i wpoić wartości, którymi kieruje się firma.

Wartości podane powyżej pochodzą z jednego z przeprowadzanych przeze mnie szkoleń. https://annagruzla.pl/oferta/tworzenie-i-budowanie-zespolow-w-zlobku/