Doradztwo

Dobre praktyki z zakresu podnoszenia przez dyrektorów, nauczycieli i opiekunów kompetencji istotnych dla ochrony praw dziecka

czytaj więcej

Szkolenie dla dziennego opiekuna

czytaj więcej

Szkolenia Opiekuna Dziecięcego w Żłobku i Klubie Malucha

czytaj więcej

Tworzenie i budowanie zespołów w żłobku

czytaj więcej

Nadzór miesięczny na dokumentacją placówki

czytaj więcej

Audyt Żłobków, Klubów Malucha

czytaj więcej

Szkolenia dotyczące funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3ech

czytaj więcej

Szkolenia z zakresu podstaw kodeksu pracy oraz przepisów

czytaj więcej

Zakładanie Żłobków

czytaj więcej