O mnie

Dzień Dobry,

Nazywam się Anna Gruzla i jestem Trenerem Mentalnym, certyfikowanym Szkoleniowcem, Przedsiębiorcą oraz wieloletnim właścicielem Żłobków oraz Opiekunem w nich.

Jako Trener Mentalny zapraszam Cię do budowania własnego szczęścia. Za pomocą lepszej komunikacji oraz  rozumienia sytuacji jakie Cię spotykają poprawisz swoje życie osobiste i zawodowe.

Jako Właściciel i Dyrektor Żłobków podążam za Dorosłym, którego zmiany dotykają, i który na swoich barkach dźwiga i własne ciężary i odpowiedzialność za Małe Dziecko. Rodziców i Opiekunów wspieram w  umiejętnym podążaniu za Dzieckiem w wieku do lat 3-ech.

Celem i misją mojej pracy w stworzonych przeze mnie Placówkach jest PEŁNE wparcie Rodziców, Dzieci, Rodzin, Opiekunów i Zespołów Opiekunów. W szerokim ujęciu, zorientowane na towarzyszenie zmianie, zrozumienie jej, realizację celów, planów, marzeń. Nie jest to podanie recept, wygłoszenie formułek i obdarzenie złotą radą. To zawsze spersonalizowane i odpowiadające Klientowi spotkanie.

W moim ponad 10-cio letnim doświadczeniu zawodowym towarzyszyłam Dzieciom i Ich Rodzicom w procesach adaptacji w żłobku, zmianach rozwojowych Dziecka, metodach pracy z Dzieckiem będących odpowiedzią na indywidualną potrzebę Maluszka. Nie rzadko – jeśli tylko sytuacja tego wymagała – wspieram się współpracą z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

Z tego filaru działalności wyłoniły się kolejne grupy, które wspieram:

– Dorosłych nie będących rodzicami,

– Zespołów opiekunów żłobkowych w zakresie organizacji ich pracy oraz napotykanych wyzwań,

– Przedsiębiorców tworzących zespoły,

– Przedsiębiorców, którzy mają potrzebę przeorganizowania systemu i modelu pracy.

– Szkoleń opiekuna dziecięcego w żłobku certyfikowanym decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej.

Jestem praktykiem, tworzę zespoły, kieruję nimi, deleguję zadania, wpieram na co dzień.

Swoją wiedzę mentorską nieustannie rozwijam- aktualnie pod okiem Akademii Trenerów Mentalnych Jakuba B Bączka oraz licznych szkoleniach i warsztatach.

Efekty mojej pracy można obserwować np. na stronach oraz fb

www.bajkowyminizlobek.pl; www.ppkredka.pl; www.bajkowewarsztaty.pl;
i wiele innych Placówek w Polsce, gdzie służę wsparciem i poradą.

Jestem Przewodniczącą Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3, gdzie od kilku lat zajmujemy się problematyką towarzyszącą funkcjonowaniu Placówek, wzajemnego wsparcia oraz wypracowania współpracy z jednostkami nadzorującymi.

W Roku 2021 jako jedyny przedstawiciel Polski zostałam zaproszona do grona ekspertów powołanych przez Komisję Europejskę w ramach pierwszej strategii UE nazwanej „Europejską gwarancją dla dzieci”. Dotyczy ona praw dziecka wraz z propozycją zalecenia ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Państwa członkowskie zebrane w Radzie EPSCO (zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i konsumenci) przyjęły zalecenie w celu zapewnienia dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja i zdrowie.

Mam bogate doświadczenie we współpracy w licznych projektach unijnych.

Moja Firma jest beneficjentem projektu unijnego: pn. „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
Jest także Partnerem w Projektach Unijnych :

„Akademia Malucha MIR”  – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;

„Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Oraz beneficjentem i partnerem w licznych grantach unijnych podnoszących kompetencje rodziców, opiekunów, przedsiębiorców, np.:

– Projektu pt:  ”Wypracowanie nowych systemów work life balance w przedsiębiorstwach”

– „Design Thinking & Mind Maping szansą na lepszą przyszłość” ;

– „Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach”

„Opracowanie  i  wdrożenie  produktów  dotyczących  nowej  metody  Mind Fullness wspierającej  proces  godzenia  życia  zawodowego  i  prywatnego  w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanych do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Moją pasją jest rozwój osobisty, ładuję baterie podczas długich spacerów- najchętniej nad morzem, rozmów z pasjonującymi ludźmi oraz w domowym zaciszu z Najbliższymi.