Procedury, czyli automatyzacja w żłobku

Wiele godzin spędziłam prowadząc rozmowy z dyrektorami i osobami zarządzającymi placówkami żłobkowymi i przedszkolnymi. Poruszaliśmy tematy dotyczące m.in. głównie tego, jak powinna wyglądać organizacja pracy w żłobku. Czuli, w jaki sposób delegować obowiązki? Jak nauczyć nowe osoby zasad i rytmu pracy w tworzonych przez nas jednostkach, i jak to zrobić, gdy kierujemy pracą więcej niż jednego oddziału? Co z nadzorem i egzekwowaniem?

Temat zdaje się nie mieć końca… I słusznie, bowiem ilu koordynujących pracę, ile placówek, tyle samo generujących się potrzeb i pytań.

Wspominałam już, że jednym, wspólnym mianownikiem jest automatyzacja. I jakkolwiek zaskakująco to brzmi w obszarze żłobków, zapewniam,  że nie jest to forma „odczłowieczenia” pracy z dziećmi, ani też zbudowania sztucznej fasady. Automatyzacja to zasady, procedury i normy pracy określające jakość usług żłobka, a nie cechy charakteru osób wykonujących zadania. To zebranie zasad pracy danej jednostki, stanowiska, które realizują cele i misję przedsiębiorstwa. Bo ponad wszystkim tworzone przez nas z ogromną pasją placówki są właśnie przedsiębiorstwami.

Szef, właściciel, dyrektor czy lider powinien mieć na celu rozwój swojej placówki. Taki rozwój, który nie powinien być hamowany poprzez stałe powtarzanie jakie obowiązki ma wykonywać poszczególny pracownik. Przywódca powinien móc udoskonalać obowiązki stanowiskowe i stale wraz ze swoim zespołem ulepszać powierzoną pracę. Można robić to poprzez ustalenie, jakie zadania powinny zostać wykonane podczas danej zmiany godzinowej w pracy. Struktura zależy wyłącznie od Was. Metodę automatyzacji poznałam w lutym 2019 roku. Wówczas prowadziłam wtedy dwa żłobki. Trzy lata później po wdrożeniu się w tę metodę byłam w stanie prowadzić już trzy żłobki i przedszkole w jednym mieście (liczba dzieci się potroiła). Dodatkowo obecnie wspieram i koordynuję pracę kolejnych czterech placówek (żłobków i przedszkola) w innym mieście. Dzielę się więc praktyczną wiedzą oraz konkretnymi przykładami z życia prowadzonych przeze mnie Placówek.