Dla lidera

17 października 2022
Procedury, czyli automatyzacja w żłobku
Wiele godzin spędziłam prowadząc rozmowy z dyrektorami i osobami zarządzającymi placówkami żłobkowymi i przedszkolnymi. Poruszaliśmy...