Tworzenie i budowanie zespołów w żłobku

Tworzenie i budowanie zespołów w żłobku

1000,00 zł brutto 1 dzień szkoleniowy 8h; zwykle dedykowane są 3 dni, w tym zebranie z Rodzicami i przedstawienie oferty oraz procesów adaptacyjnych.

Rekrutacja, budowanie typu, formy i metody pracy placówki i zarządzania, delegowanie obowiązków, budowanie rytmu dnia i zadań opiekunek:
1. Cel i misja
2. Silne cechy zespołu
3. Komunikacja – umowa
4. Rytm dnia w żłobku
a) Kolejność zadań
b) Podział obowiązków
5. Procedury
a) Zasady tworzenia
b) Zasady używania
c) Wzory
6. Procesy adaptacyjne
a) Łagodna adaptacja w czasie pandemii
b) Rytm łagodnej adaptacji w czasie pandemii
c) Obowiązki Rodzica
d) Obowiązki Placówki
e) Adaptacja „na głęboką wodę”
f) Lęk separacyjny
– praca w żłobku / zalecenia
– praca w domu / zalecenia
g) List powitalny
h) Broszurki adaptacyjne
i) Zebrania z Rodzicami
– przedstawienie zespołu
– przedstawienie modelu pracy, edukacji etc
– zakres zadań opiekuna
– zakres zadań Rodzica
j) Komunikacja przez pierwszy miesiąc, budowanie zaufania
– przy wydawaniu dziecka
– pozytywne wzmacnianie
k) Arkusze oceny rozwoju
– wzory (bilans rozwoju, bilans mowy etc)
– kiedy wprowadzać
– co, gdy wyniki nas niepokoją,
l) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną.
IX. Adaptacja dzieci
1. Formy i procesy adaptacji dla nowo otwieranej grupy.
2. Formy i procesy adaptacji dla dzieci dochodzących do istniejącej grupy.

Terminy szkoleń: