Budowanie zespołu

Każdy przedsiębiorca chciałby pracować z profesjonalistami. Dla Każdego przedsiębiorcy ważne jest mieć lojalny i zaangażowany zespół pracowników. Musisz wiedzieć, że każdy przedsiębiorca może taki zespół stworzyć. Trzeba jednak pamiętać, że jest to proces obejmujący wszystkich pracowników od prezesa począwszy. A słowo „proces” oznacza konieczność zaangażowania wszystkich jednostek do osiągnięcia celu.

Firma jest kulturą – grupą ludzi działających zgodnie ze wspólnymi wartościami i przekonaniami. Tym, co spaja firmę, nie są jej produkty. O jej sile nie decydują rozmiary, lecz kultura – silne poczucie wartości i przekonań podzielanych przez wszystkich jej członków na każdym szczeblu, którzy działają zgodnie z wartościami firmy.

Czy umiesz określić cel i misję swojego przedsiębiorstwa? 

Każda firma powinna mieć jasno określony cel, do którego dąży oraz misję, którą będzie realizować w drodze do celu. Kiedy firma ma konkretny cel, każdy z jej członków wie po co pracuje i do czego przyczynia się jego wysiłek. Znając misję każda jednostka wie w jaki sposób ma wykonywać swoją pracę. Są to dwa podstawowe filary każdej firmy, które pomagają w prawidłowym określeniu priorytetów – szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Aby zespół działał dobrze i w zgodzie z celem i misją firmy, należy wyjaśnić takie kwestie, jak:

– Po co pracownik wykonuje daną pracę?

– Co jego praca wnosi, a co zmienia?

– Co będzie się działo, jeśli nie wykona swojej pracy?

– Czy jego praca ma wpływ na pozostałych członków zespołu?

Wiadomo, że każdy zespół posiada potencjał, ale by go wydobyć i dobrze wykorzystać należy poznać potrzeby i wartości każdego pracownika z osobna. Dowiedz się co jest dla pracownika wartością nadrzędną? Czego Twój pracownik nie akceptuje? Czy Twój pracownik potrafi z czegoś zrezygnować dla dobra ogółu (czyli , czy potrafi budować kompromis)? Na końcu zastanów się jaki wpływ mogą mieć te czynniki na pracę całego zespołu.

Warto zdawać sobie sprawę, iż budowanie zespołu to proces i jak każdy proces podlega on zmianom. Grupa ewoluuje, każdy z jej członków buduje sobie komfort pracy, często „okopując się” we własnych przekonaniach.

Wyodrębnia się 4 fazy tworzenia zespołu:

1. Formowanie

2. Ścieranie

3. Ustalanie norm

4. Działanie

Każdy z tych etapów ma swoje „trudne momenty”, lecz ich znajomość pozwala na zrozumienie napotkanych zmian, oraz – co uważam najważniejsze – umiejętne reagowanie na nie.

Zapraszam na indywidualne szkolenia, podczas których będziesz mógł przeanalizować pracę swojego zespołu i zweryfikować, czy zagraża mu:

– brak zaufania,

– obawa przed konfliktem,

– brak zaangażowania,

– unikanie odpowiedzialności,

– brak dbałości o wyniki,

– brak umiejętnego wykorzystania czasu w pracy, podziału obowiązków i zadań.

Podczas budowania pracy każdego zespołu należy skupić się także na zakresie obowiązków jaki powinien być zrealizowany. Znajomość rytmu pracy i poszczególnych zadań jest kluczowym także w pracy opiekuna w żłobku.

Warto znać zagrożenia oraz sposoby ich niwelowania, by codzienność stała się łatwiejsza.

Kibicuję Ci z całego serca

Anna