Komunikacja w zarządzaniu cz. III

W ostatnim wpisie poruszyłam temat autentyczności lidera będącej odpowiedzią na zarządzanie empatią. Dziś także pozostaniemy w tej tematyce poszerzając ją o wyznawane wartości i rozwój zespołu.

Współczesny lider – a tym bardziej lider pracujący na co dzień z emocjami dzieci, rodziców (w przypadku żłobków) i własnego zespołu według mojej opinii powinien oprócz zasad, norm i regulaminu kierować się także wartościami. Naturalnym jest, iż każdy z członków zespołu będzie reprezentował różne wartości – lecz właśnie ta różnorodność pozwala na używanie rozbudowanych narzędzi. Zadaniem lidera jest zebranie tej różnorodności i spajanie jej w jeden dobrze działający zespół ludzi, którzy będą wymieniać się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami i radami.

Praca z wartościami każdego członka zespołu jest możliwa, jeśli damy sobie i innym prawo do popełniania błędów. Istotne jest byśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu – wtedy będziemy mogli doświadczać zmian, nowych projektów lub radzić sobie z zaskakującymi sytuacjami. Tylko tak możemy się czegoś nauczyć a nasze zespoły mogą ewaluować. Każdy lider powinien zdobyć się na odwagę i dać pole do działania swojemu zespołu. Jest to bardzo ważne z perspektywy pracowników, ponieważ odnoszą oni wtedy poczucie przynależności, zaufania i wiedzą, że ich zdanie się liczy, a dostawanie pola do manewru świadczy o pewności lidera co do ich profesjonalizmu. Zajdę sobie sprawę, iż wychodzenie ze strefy komfortu wiąże się ze zmianą myślenia o kategoriach porażki i sukcesu. Zdaję sobie sprawę, iż jest to proces, który każda firma i organizacja musi przepracować we własnym zakresie. I dokładnie do tego procesu głęboko Cię – lidera namawiam.