Systemy komunikacji

W poprawnym funkcjonowaniu żłobka współpracuje zarówno jego zespół jak i rodzice uczęszczających do niego dzieci. Zaczyna więc kształtować się spora grupa ludzi, mających wobec siebie obowiązki i oczekiwania. Chcąc zadbać o dobre stosunki współpracy i jej klarowny przebieg, należy obrać odpowiedni system komunikacji. Każdy z Dyrektorów i Właścicieli Placówek obiera swój indywidulany system – zarówno w oparciu o istniejące narzędzia pracy jak i własne zasady.

Jeżeli chcemy przekazać maksimum informacji o formie i zasadach pracy, przyprowadzania dzieci z objawami chorobowymi, odpłatnościach, odliczeniach (np. RKO), podwyżkach czy procesach adaptacyjnych – warto zorganizować zebranie grupowe zaraz na początku formowania się grupy. Zdaję sobie sprawę, iż nie obowiązuje w żłobku rytm kalendarza szkolnego – w związku z tym dzieci rozpoczynają uczęszczanie do Placówki w różnym momencie roku. Równolegle do tego zalecam, wrzesień jako odpowiedni moment na zebrania organizacyjne połączone z przypomnieniem oraz utrwaleniem zasad pracy.

Regularne spotkania

Regularne, systematyczne zebrania sprawdzą się tam, gdzie nasza praca tego wymaga np. nadzór nad realizacją zadań wynikających z udziału w projekcie unijnym. Jeżeli naszym celem jest np. aktywizacja zawodowa, to tutaj cykliczne spotkania pozwolą na zebranie informacji w jednym czasie, ponadto ukształtuje się przestrzeń dla uczestnika na wyrażenie opinii co do przeszkód, czy trudności w realizacji zadania. A to często ratuje projekt.

Indywidualne spotkania

Spotkania indywidualne sprawdzą się w kwestiach dotyczących konkretnego dziecka. Nie poruszajmy osobistych spraw Dziecka, czy Rodziny na forum zebrania grupowego. Odpowiednim postąpieniem jest poproszenie Rodzica, o zostanie po zabraniu chwilę dłużej lub ustalanie indywidualnego terminu spotkania na bieżąco.

Spotkania grupowe

I jeszcze jedno – najtrudniejszy temat zebrań, czyli nasze kłopoty lub nieszczęśliwe zdarzenia, jakie miały miejsce. Moje doświadczenie uczy jednej reguły: NIE zamiatamy tematu pod dywan, nie rozmawiamy tylko z rodzicem, którego dotyczy kwestia. Podejmujemy rozmowę wspólnie z całą grupą rodziców – najlepiej w formie zebrania. Informujemy o zdarzeniu oraz jego przyczynach, wyciągniętych konsekwencjach i zalecaniach na przyszłość.


Nie bójmy się stawić czoła trudnym sytuacjom. W takich chwilach warto wykazać się profesjonalizmem i odpowiednim podejściem do sytuacji, co dodatkowo pozytywnie wpłynie również na wizerunek doskonałych kompetencji zespołu.

Każdy rodzaj spotkań jest równie ważny, ponieważ otwiera miejsce dla dyskusji i poruszenia istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania żłobka, dzieci i relacji między nimi, spostrzeżeń rodziców oraz pracy zespołu nauczycielskiego. Formę spotkań należy dobierać odpowiednio do jego tematu uwzględniając kwestie osobiste rodzica, dziecka, czy nauczyciela.