Komunikacja – typy klienta cz. 3

Często zadajemy sobie pytanie jak się zachować, gdy ktoś umniejsza nasze kompetencje i wytyka nam błędy. Sytuacje takie mają miejsce najczęściej w zawodach, które mają bezpośrednią styczność z klientem. Zapraszam do przeczytania ostatniej części artykułu z cyklu komunikacji z różnymi typami klientów.


Typ wielkościowy

To osoba skoncentrowana na budowaniu własnego wizerunku. Często podkreśla swoje wykształcenie, sukcesy i wiedzę. Potrafi zwinnie manipulować nauczycielem, używając do tego celu komplementów przepełnionych nadmierną empatią słów. Słysząc od nauczyciela krytyczne uwagi na temat dziecka traktuje jako atak w swoją stronę.

Jak postępować?

W czasie rozmowy staraj się skoncentrować na temacie spotkania. Podawaj konkretne fakty, nie wyrażaj własnych opinii i ocen. Opowiedz jak zachowuje się dziecko i co zauważasz w jego relacjach z innymi dziećmi podczas czasu spędzonego w żłobku. Natomiast nie określaj dziecka i jego zachowań negatywnymi przymiotnikami np. „Dziecko jest niegrzeczne.” / „Dziecko jest niemiłe dla innych dzieci.” Zamiast tego mów np. „Dziecko nie wykonuje poleceń nauczyciela.” / „Od pewno czasu dziecko zabiera zabawki innym dzieciom.” Odwołuj się do swojej wiedzy, ewentualnie doświadczenia zawodowego. Pamiętaj, by w razie potrzeby powoływać się na przepisy, uznane autorytety i literaturę.

W takiej rozmowie nie zachęcam do wdawania się w dyskusję. Tylko merytoryczne argumenty pozwolą za konstruktywną rozmowę.

Typ dwulicowy

Przypuszczam, że z dwulicowością każdy miał okazję spotkać się chociaż raz. Z pozoru relacja z osobą dwulicową może mylnie wydawać się dobra, jednak prawdziwe oblicze jest zupełnie inne. Jak rozmawiać z osobą, która zachowuje się fałszywie? To osoba, która udaje przyjaciela, prawi komplementy, ale oczernia nauczyciela za jego plecami i bezpodstawnie go oskarża. W swoich działaniach ten typ klienta – rodzica omija nauczyciela, konsultuje i załatwia sprawy z dyrektorem. Zamiast współpracować donosi, pisze anonimy działające na niekorzyść nauczyciela i wykonywaną przez niego pracę. Osoba ta przede wszystkim unika kontaktu z rodzicem.

Jak postępować?

Zapewnij przyjazną atmosferę spotkania. Mów o konkretach i staraj się unikać oceniania. Zwróć uwagę na zauważone przez Ciebie pozytywne cechy i zachowania dziecka. Podkreśl znaczenie otwartości we współpracy między Tobą, a klientem – rodzicem. Wskaż na cel waszej współpracy, jakim jest dobro dziecka i jego rozwój. Staraj się omówić zasady współpracy, gdzie podstawą jest szczerość i dyskrecja.

W przypadku komunikacji z osobą o dwulicowym zachowaniu, absolutnie nie daj się zmanipulować jego/jej zachowaniom. To Twój rozmówca ma potrzebę wywierania na Tobie presji, zastraszania i często oczerniania. Pamiętaj, że nie jest to prawdziwy obraz Ciebie i Twojej pracy.


Praca nauczyciela stanowi wiele wyzwań, a jednym z nich często jest kontakt z rodzicami, którzy bywają różni. Warto, abyś w trakcie trudnych rozmów pamiętał/a i również przypominał/a o tym rodzicowi, że Wasza współpraca koncentruje się głównie na dobru dziecka, które stanowi tutaj najwyższą wartość. Pomoże to zwrócić większą uwagę klienta – rodzica na powagę sytuacji.

Chętnie pomogę Ci w przygotowaniu się do radzenia sobie w rozmowach z trudnymi rodzicami. Wskażę Ci dobre praktyki z zakresu odpowiedzialności prawnej, abyś wiedział/a jak bronić w trudnych sytuacjach siebie, jako nauczyciela i osoby prywatnej.

Zapraszam na nowo utworzone szkolenie dotyczące ochrony praw nauczyciela i dziecka.