Zakładanie Żłobków

Zakładanie Żłobków

Od podstaw: obowiązujące przepisy, dokumentacja towarzysząca – niezbędny komplet; zakresy obowiązków właściciela, dyrektora, zespołu, obliczanie kosztów utrzymania.

I. Budynek przystosowanie
1. Podstawowe normy wynikające z prawa budowlanego ZL II
2. Podstawowe normy sanepid.
3. Omówienie planów budynku- na życzenie.
4. Przelicznik kosztów utrzymania Placówki vs liczba dzieci.

II. Akta pracownicze
1. Umowy o pracę
2. Umowy zlecenia
3. Umowy wolontariatu
4. Staże, praktyki
5. Rekrutacje
a) Przykładowa rozmowa
b) Okres próbny
c) Klauzula poufności
6. Umowy z urzędem pracy
a) Możliwe formy wsparcia
b) Wzory dokumentów
7. BHP.
a) Zakres szkoleń
b) Ważność uprawnień
8. Pierwsza pomoc
a) Dokumentacja w nagłych przypadkach,
b) Wzywanie karetki pogotowia ratunkowego,
c) Protokoły: wzory, podpisy, przechowywanie,
d) Współpraca z instytucjami,
9. Zaświadczenie z sądu o niekaralności – dla pracodawcy
10. Zaświadczenie z Rejestr Przestępców na Tle Seksualnym – dla pracodawcy
11. Obwieszczenie dotyczące prania i zakupu odzieży ochronnej i obuwia.
12. Ocena ryzyka na stanowiskach.
a) Przykładowa ocena ryzyka na stanowisku „opiekun w żłobku”
13. Umowy porozumienia z pracownikami a covid; zgłoszenia do PIP.
14. Grafik pracy – przepisy PIP.
15. Nadgodziny, urlopy – wymiar, rozliczanie.

III. RODO
1. Podstawy prawne.
2. Rejestr czynności przetwarzania
3. Plan wdrożenia RODO.
4. Zagrożenia: personel, sprzęt, teleinformatyka etc.
a) Zestawienie zagrożeń i poziomu ryzyka,
b) Karta ryzyka
5. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.
6. Rejestr naruszeń
a) Zgłoszenie naruszenia
7. Klauzula informacyjna
a) Dla personelu
b) Dla rodziców
c) Dla kontrahentów
8. Zgody RODO
a) Dla personelu
b) Dla rodziców
c) Dla kontrahentów
9. Umowa powierzenia RODO wzór.

IV. EMPATIA
1. Zakładanie konta
2. Zakres zadań
V. REJESTR Przestępców na Tle Seksualnym
1. Obowiązujące przepisy prawne
2. Logowanie, procedury dostępu
3. Częstotliwość sprawdzania.
VI. HACCP
1. Księga HACCP – wzór
2. Procedury z Księgi
a) Korzystania z placu zabaw
b) Dostarczania posiłków
c) Wzmożonego reżimu sanitarnego
d) Mycia i dezynfekcji
e) Stanu i temperatury lodówki
3. Umowa z kateringiem.

VII. Dokumentacja Placówki
1. Statut
2. Regulamin
3. Karta naboru
4. Umowy z Rodzicami
5. Karta zgłoszeniowa
6. Inne towarzyszące umowie:
a) Zgody RODO + klauzula
b) Upoważnienie do odbioru dziecka
c) wyprawka
7. Polityka ochrony dzieci
8. Rozliczenia z Urzędem Miasta
9. Zakres kontroli
a) Urzędu miasta/gminy
b) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
c) Straż pożarna
d) Policja

Terminy szkoleń: