Trening Mentalny – Wsparcie Kompetencji Miękkich

Trening Mentalny – Wsparcie Kompetencji Miękkich

– budowanie zespołów: podział zadań, delegowanie, budowanie kalendarza pracy także z uwzględnieniem work life balance;
– budowanie zespołów: podnoszenie kompetencji miękkich, rozwiązywanie konfliktów, odczarowanie pojęcia „trudny klient”
– budowanie wolności finansowej w myśl zasady „czterogodzinny tydzień pracy”
– wspieranie procesów zmiany zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Terminy szkoleń: